به گزارش باشگاه خبرنگاران، پزشکان لیبیایی شبانه جسد معمر قذافی دیکتاتور سابق این کشور را که هفته گذشته کشته شد، کالبد شکافی کردند.

این کالبدشکافی در سردخانه ای در شهر مصراته واقع در حدود ۲۰۰ کیلومتری شرق طرابلس انجام شده است.

گفتني است، جسد قذافی هم اکنون به سردخانه بازاری قدیمی در مصراته بازگردانده خواهد شد؛ جائیکه پیش از این در انظار عمومی به نمایش گذاشته شده بود