به گزارش العالم، "اسحاق مردخاي" وزير جنگ سابق رژيم صهيونيستي در اين زمينه در گفتوگو با کانال دو تلويزيون رژيم صهيونيستي اظهار داشت: "در نتيجه آزادي صدها فلسطيني از زندانهاي اسرائيل، روزهاي سختي پيش رو خواهيم داشت".

وی مدعی شد: " نیروهای امنیتی اسرائیل باید خود را برای رویارویی باصدها عنصر خرابکار وابسته به جنبش حماس، آماده کنند ".

مردخای با انتقاد از اقدام کابینه اسرائیل به دلیل آزدی صدها اسیر فلسطینی از زندانهای این رژیم، در ادامه ادعاهای خود افزود: " فرایند تبادل صدها اسیر فلسطینی در قبال آزادی شالیت، از تعدادی افراد خرابکار که دستشان بخون اسرائیلیها آغشته است، قهرمان ساخت ".

وی همچنین مدعی شد: " اقدام اسرائیل در آزاد کردن افراد خرابکار، فعلان فلسطینی را برای روی آوردن به اقدامات تروریستی علیه اسرائیل تشویق می کند ".

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی گفت: " بدون شک اسرای آزاد شده دست و پا بسته نخواهند نشست، و بزودی فعالیتهای تخریبی خود را علیه اسرائیلیها آغاز می کنند ".

وی افزود: " پیش بینی می کنم در روزهای آینده فصل جدیدی از عملیات عناصر مقاومت علیه مواضع اسرائیل آغاز می شود، که اسرای آزاد شده هسته مرکزی این عملیات خواهند بود "." انور یاسین " اسیر آزاد شده فلسطینی در بررسی این گزارش در گفتگو با برنامه این هفته " العین الاسرائیلیه "(از نگاه رسانه های اسرائیل) شبکه خبری العالم تصریح کرد: " صهیونیستها طی پنج سال اسارت شالیت نظامی صهیونیستی در بند حماس، راهکارهای متعددی را برای آزادی او در پیش گرفتند، که همه آنها در نتیجه عملکرد هوشمندانه مقاومت با بن بست مواجه شد ".

وي افزود: "جنبش مقاومت اسلامي فلسطين با وادار ساختن صهيونيستها در پذيرفتن فرايند تبادل صدها اسير فلسطيني در مقابل تحویل شاليت، پيروزي سياسي بزرگي رقم زد و موضعگيري مقاومت را محور رويکرد سياسي مردم فلسطين قرار داد".