به گزارش واحد مرکزی خبر، هزاران نفر از تجمع کنندگان در میدان التحریر بنغازی با خواندن سرودهای انقلابی، اعلام آزادی سازی لیبی را جشن گرفتند.

شخصیت های مختلف لیبیایی و خارجی در این مراسم حضور دارند.

علاوه بر مصطفی عبد الجلیل شمار دیگری از مسئولان ارشد شورای انتقالی در این جشن شرکت کرده اند.


آزاد سازی کامل لیبی پس از آن اعلام خواهد شد که سرت آخرین پایگاه نیروهای طرفدار معمر قذافی سه روز پیش با کشته شدن معمر قذافی سقوط کرد.

اعلام رسمی آزادسازی کامل لیبی ، پایان انقلابی است که هشت ماه طول کشید و همچنین نطقه آغازی برای روند سیاسی است که انتظار می رود طی بیست ماه آینده به انتخابات عمومی منجر شود .