به گزارش افکارنیوز،

سفارت آمریکا در گواتمالا به علت تهدید امنیتی تعطیل شد.

 

« درحال حاضر اتفاق بدی رخ نداده و همه چیز عادی است. ما فقط امنیت کارکنان این سفارتخانه را جدی تلقی می کنیم.»

 

سفارت آمریکا در گواتمالا در صفحه مجازی خود نوشت این سفارتخانه ساعت 11 به وقت محلی (17 به وقت گرینویچ) یعنی زودتر از زمان برنامه ریزی شده بسته شد و روز سوم ژانویه کار خود را ازسر خواهد گرفت.