به گزارش افکارنیوز،

«حمدین صباحی» برای دومین بار طی یک هفته گذشته بشدت از السیسی انتقاد کرده و تمامی اقدامات وی را «باطل» خواند.

صباحی که هفته گذشته از السیسی به دلیل موضع‌گیری وی در خصوص قطعنامه شورای امنیت علیه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی انتقاد کرده بود، این بار به دلیل موافقت السیسی با اعطای دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان سعودی علیه وی موضع‌گیری کرد.

وی در صفحه خود در فیس‌بوک در واکنش به موافقت کابینه مصر با اعطای دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان سعودی، دولت مصر را به عنوان منشی رئیس جمهور توصیف کرد و نوشت: السیسی مسئول کامل هر گونه چشم‌پوشی از خاک سرزمین مصر، نقض قانون اساسی و شورش علیه حکم دستگاه قضایی است و مسئولیت منازعه بین دو قوه قضائی و قانونگذاری و نیز تخطی از اصول ملی مصر و اهانت به دیدگاه ملت مصر، با السیسی است.

به نوشته پایگاه «عربی 21»، صباحی همچنین نوشت: تیران و صنافیر و هر بخشی از خاک مصر قابل فروش و چشم‌پوشی نیست نه با تصمیم رئیس جمهور و دولتش و نه با ر‌أی اکثریت پارلمان و نه حتی با همه پرسی مردمی زیرا این خاک و سرزمین متعلق به نسل‌های بعدی است و این موضوع در ماده 151 قانون اساسی ذکر شده است.

از سوی دیگر طرفداران صباحی از وی خواستند تا تنها به بیان اعتراضات در سایت‌های اجتماعی بسنده نکرده و مردم را به تظاهرات خیابانی علیه السیسی دعوت کند.

کابینه «شریف اسماعیل» چند روز پیش با توافقنامه اعطای دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان سعودی که قرار است در پارلمان ر‌أی‌گیری شود، موافقت کرد که همین امر باعث ایجاد خشم مردمی و برخی شخصیت‌ها و فعالان سیاسی در مصر شده است.