به گزارش افکارنیوز،

روگوزین در پایین این عکس - که ظاهرا برای تمسخر ادعاهای آمریکا دربارۀ دخالت هکرهای روس در انتخابات آمریکا منتشر شده - نوشته است که سازمان اطلاعات آمریکا این عکس را هنگام ورود سوخوروکوف به نشست ویژه تکنولوژی های جدید کامپیوتر و حمایت از برنامه نویسی گرفته است.

مساله قابل توجه درعکسی که روگوزین منتشر کرده این است که هنرپیشه روسی که در این عکس دیده می شود، بسیار شبیه به "یوگینی یوگاچوف" هکر روسی است که به اتهام "ارتکاب چندین جرم اطلاعاتی و سرقت اموال از طریق نفوذ به شبکه های بانکی"، تحت تعقیب دفتر تحقیقات فدرال آمریکا قرار دارد.

آمریکا روسیه را متهم کرده است که با استفاده از هکرها انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تحت تأثیر جدی قرار داده و به پیروزی ترامپ کمک کرده است. مقامات روسیه این اتهام را رد کرده اند.