به گزارش افکارنیوز،

 خبرنگار ما روز چهارشنبه با ارسال عکس هایی از موصل گزارش داد، پرچم و پلاکهای سعودی در یکی از خانه ها در منطقه "الضباط" در موصل یافته شد.