به گزارش افکارنیوز،

اوباما در این مصاحبه گفت: 'بی بی'( لقبی که صهیونیست ها به نتانیاهو داده اند)می گوید معتقد به راه حل تشکیل دولت فلسطین است ولی عملکرد وی طوری است که او همواره برای گسترش شهرک سازی فشار وارد می کند و در عین حال به اهمیت راه حل تشکیل دو دولت تاکید می کند.
در حال حاضر 570هزاراسراییلی در در سرزمینهای اشغالی کرانه باختری و شرق اورشلیم زندگی می کنند که محل زندگی بیش از دو میلیون و ششصد هزار نفر فلسطینی است.
اسراییل کرانه باختری وشرق اورشلیم را در جنگ خاورمیانه سال 1967 اشغال کرد و سپس در صدد انضمام شرق اورشلیم به اسراییل برآمد اقدامی از سوی جامعه بین الملل مورد قبول واقع نشد. 
اوباما که دوره ریاست جمهوری اش اول بهمن ماه به پایان می رسد گفت که وی و وزیر امور خارجه آمریکا جان کری بار ها به طور خصوصی خواستار توقف شهرک سازی از شخص نتانیاهوشدند ولی مورد بی توجهی نتانیاهو قرار گرفت.