به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری رویترز از آنکارا، یک مسئول وزارت امور خارجه ترکیه به رویترز گفت: "به همه کشورهایی که به ما پیشنهاد کمک دادند اطلاع دادیم به انواع خاصی از تجهیزات که در مرحله پس از فاجعه کاربرد دارد مانند خانه های پیش ساخته و کانتینرها و چادرها نیاز داریم".