به گزارش مهر، پس از شکست سناریوی ساختگی آمریکا برای خطرناک جلوه دادن ایران با مطرح کردن ادعای واهی تلاش برای ترور سفیر عربستان، روز گذشته دادستانی آمریکا مدعی شد که در ساخت مواد منفجره ای که در عراق توسط نظامیان آمریکایی کشف شده از قطعات الکترونیکی استفاده شده که این قطعات در مینه سوتا تولید شده و سپس از طریق سنگاپور به ایران منتقل شده اند.

به نوشته واشنگتن تایمز، این تجهیزات الکترونیکی ابزار ساده ای هستند که در قطعات ابتدایی همچون پرینترها و شبکه های الکترونیکی استفاده می شوند.

در همین رابطه دادستانی آمریکا ادعانامه ای تنظیم و در آن مدعی شده که این ابزار به ایران منتقل شده و سپس از این کشور به عراق منتقل شده و در آنجا از این ابزار برای تولید بمبهای کنترل از راه دور استفاده شده است.

در همین رابطه ادعا شده که یک نفر در سنگاپور به اتهام زیرپا گذاشتن قوانین صادرات آمریکا و صادرات بیش از شش هزار قطعه رادیویی به ایران بازداشت شده و دست کم ۱۶ مورد از این قطعات از کارخانه ای در مینه سوتا خریداری شده و در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ در عراق برای تولید بمب استفاده شده است.