به گزارش ايرنا، اين منبع در اظهاراتي كه توسط رسانه هاي رسمي مصر منتشر شد تاكيد كرد كه اين اخبار صحت ندارد و مبارك در محل نگهداريش از مراقبت هاي بهداشتي برخوردار است.
این منبع پزشکی گفت که اوضاع جسمی مبارک خوب است، واخبار منتشره درباره استقرار ارتش در اطراف محل نگهداری مبارک به دلیل مرگ وی بیش از یک شایعه نیست.
وی افزود: آنچه در برخی سایت ها منتشر شده است به هیچ وجه واقعیت ندارد.
در همين چار چوب، 'فريد الديب'، وكيل سابق مبارك تاكيد كرد كه حال وي خوب است واز هيچ بيماري و حتي از فشار خون بالا رنج نمي برد وآنچه در سه روز گذشته درباره مرگ مبارك در سايت ها منتشر شده بي اساس است.