به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه فرامنطقهاي القدس العربي، علي الترهوني، وزير نفت و امور دارايي شوراي ملي انتقالي ليبي در گفتوگو با خبرنگاران در بنغازي عنوان داشت: مسئولان جديد ليبي تمايل دارند تا نيروهاي ناتو ماموريت خود را در اين كشور دستكم يك ماه ديگر تمديد كنند.

این سخنان الترهونی چهار روز بعد از آن گفته شده است که ناتو از پایان ماموریت خود در لیبی در ۳۱ اکتبر خبر داد.

این در حالی است که یک مسئول در نیروهای ناتو عنوان داشت که معلوم نیست این سخنان الترهونی به معنی ارائه درخواست رسمی برای تمدید ماموریت نیروهای ناتو است یا خیر.
وی در ادامه افزود: ناتو به رایزنی‌های خود با سازمان ملل و شورای ملی انتقالی لیبی ادامه می‌دهد تا تصمیم نهایی خود را در این زمینه اتخاذ کند.

مسئولان ناتو امروز (چهارشنبه) با حضور ۲۸ عضو خود براي بررسي اين مساله در بروكسل نشست برگزار ميكنند.