به گزارش فارس در دمشق، هزاران نفر از مردم سوریه از اقشار مختلف بخصوص جوانان این کشور ساعتی پیش رهسپار محل تجمع حمایتآمیز از نظام سوریه و بشار اسد رئیس جمهوری این کشور شدند.

قرار است هزاران سوری امروز جهارشنبه در میدان امویین دمشق که تاکنون چندین بار در آن در حمایت از کشورشان تجمع کرده‌اند، راهپیمایی کنند.

تقریبا تمامی مسیرهای منتهی به میدان امویین اکنون مملو از جمعیت شده است.

در میان مردم، نمایندگان احزاب‌های مختلف در این کشور نیز به چشم می‌خورد.

قرار است مانند تظاهراتها و راهپیماییهای پیشین، مردم سوریه با تاکید بر وحدت ملی کشورشان از اصلاحات بشار اسد حمایت و بر رد دخالتهای خارجی در کشورشان تاکید کنند.