به گزارش ایسنا، الأزهر مصر در این بیانیه تاکید کرد: باید به اموات احترام گذاشته و جسد افراد را با احترام دفن کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: این بیانیه در پاسخ به سوال‌های بسیاری صادر شده است که در خصوص خشونت‌ها در برخی نظام‌های مستبد در قبال مردم و نحوه برخورد با زخمی‌ها و توهین به اجساد پرسیده می‌شود.

در بیانیه الأزهر تاکید شده است: ما خواهان رفتار اسلامی هستیم که در هر شرایطی برخورد غیرانسانی با زخمیها و در معرض دید قرار دادن اجساد را رد میکند. اجساد نباید روی زمین بمانند، بلکه باید هرچه سریعتر دفن شوند. خداوند به انسان کرامت داده، خواه مرده باشد، خواه زنده. هر انسان مسلمانی باید این اصول اخلاقی را رعایت کند و احترام مرده را حفظ کند، چراکه این مساله جزو واجبات دینی ما و اصول اخلاقی به شمار میرود.