به گزارش مهر، روزنامه الشروق الجزایر روز گذشته (سه شنبه) با انتشار سندی که امضای مصطفی عبدالجلیل روی آن نقش بسته است، تاکید کرد: در این سند وزیر وقت دادگستری رژیم قذافی حکم اعدام ۳۲ زندانی را پس از آنکه ۱۳ سال را در زندان سپری کرده اند، تایید کرده است.

براین اساس، این حکم در سال ۲۰۰۸ صادر شده و برای ۳۲ زندانی لیبیایی حکم اعدام با تیرباران صادر شده است. همچنین مصطفی عبدالجلیل در این سند بر ۵۰ نفر حکم حبس ابد صادر کرده و ۱۵ نفر دیگر را نیز به پنج تا پانزده سال زندان محکوم کرده است.

در این سند که از سوی وزیر دادگستری برای نخست وزیر لیبی ارسال شده است، به طور واضح نام و امضای رئیس فعلی شورای انتقالی لیبی دیده می شود. این روزنامه همچنین از نقش عبدالجلیل در پرونده اعدام صادره در حق پرستاران بلغارستانی خبر داده که توسط وزیر وقت دادگستری رژیم قذافی تایید شده است.

خاطر نشان می شود مصطفی عبدالجلیل نخستین مقام ارشد لیبی بود که در آغاز انقلاب مردمی علیه قذافی از وی جدا شد و در بنغازی شورای انتقالی را تشکیل داد، وی روابط نزدیک و گرمی با مقامات غربی دارد.