به گزارش العالم، "المنصف بن سالم" از رهبران حزب نهضت اسلامی تونس به روزنامه "الزمان" گفت: دولتی که جنبش نهضت اسلامی تونس تشکیل دهد؛ دفتر ارتباط تونس در اسرائیل را خواهد بست.

رژیم " زین العابدین بن علی " دیکتاتور پیشین تونس در راستای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی این دفتر ارتباط را در تل آویو ایجاد کرده بود.

وی افزود: دولت آینده حزب نهضت اسلامی همه توافقنامه های عادی سازی روابط با اسرائیل و مسائل مرتبط با آن از جمله روابط تجاری را لغو و واردات کالاهای اسرائیلی را متوقف خواهد کرد.

بن سالم خاطرنشان کرد: این دولت همچنین همه مسئولان وزارت خارجه را که در عادی سازی روابط با اسرائیل نقشی داشته اند، اخراج خواهد کرد.