به گزارش مهر به نقل از بی.بی.سی، روزنامه "لاریپابلیکا" امروز چهارشنبه در خبری اعلام کرده بود که "سیلویو برلوسکنی" برای جلوگیری از شکست در ابتدای سال جاری آینده از سمت خود استعفا می دهد، اما حزب "لیگ شمال" مهمترین متحد برلوسکنی در پارلمان ایتالیا این خبر را تکذیب کرده است.

این خبر از آنجا نشات گرفت که روز گذشته " اومبرتو بوسی " رئیس حزب لیگ شمال در انتقاد از وضعیت اقتصادی ایتالیا، این کشور را در آستانه سقوط توصیف کرده بود و پس از آن رسانه های ایتالیایی به نقل از بوسی نوشتند که برلوسکنی در پایان دسامبر و یا اوایل ژانویه از سمت خود کناره گیری می کند.

این در حالی است که برلوسکنی به تازگی از مجلس ایتالیا رای اعتماد گرفته و برنامه ریاضت اقتصادی خود را نیز به اجرا گذاشته، اما از آنجا که به دلیل رسوائهای پی درپی اخلاقی و مالی وجهه مناسبی در میان مردم ایتالیا ندارد، ایتالیائیها نظر مساعدی درباره برنامه های اقتصادی او ندارند از همین رو در هفته های گذشته شهرهای مختلف این کشور نیز همانند اغلب شهرهای آمریکا و انگلیس شاهد تظاهرات های ضد سرمایه داری بود.

البته پیشتر از آن ایتالیا صحنه اعتراضات مردمی بود، اما آن اعتراض ها به دلیل آن بود که مردم معتقد بودند برلوسکنی با اقداماتش به شخصیت زنان توهین کرده است.

در همین رابطه در تاریخ ۲۳ مهرماه همزمان با تظاهرات ضد سرمایه داری در بیش از هزار شهر آمریکا، صدها هزار نفر از مردم ایتالیا روز شنبه به خیابانهای شهر رم آمده و یک دل و یک صدا با اعضای جنبش " تسخیر وال استریت " نارضایتی خود را از شکاف طبقاتی موجود و سیاستهای نادرست اقتصادی دولت سیلویو برلوسکنی ابراز کردند.

اعتراضات علیه نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و طرح های ریاضت طلبانه دولت " سیلویو برلوسکنی " در ایتالیا به خشونت کشیده شد و بیش از ۷۰ نفر زخمی شده که بیش از ۴۵ نفر از آنها راهی بیمارستان شدند.