به گزارش العالم، "امیل لحود" در دیدار هیأتی از مخالفان بحرینی، معیارهای دوگانه در ارتباط با انقلاب بحرین را رسوایی آشکاری توصیف کرد و گفت: خیزش ملت بحرین، انقلابی واقعی است، که طی آن مردم مطالبات مشروعی را از خاندان حاکم، برای آزادی و برابری خواستارند.

لحود افزود: دنیایی که آزاد نامیده می شود، از جنایتهای مستمر در بحرین بدست رژیم پادشاهی علیه ملت مسالمت جو چشم پوشی می کند.

" شیخ حسن سلطان " نماینده سابق پارلمان بحرین، " ابراهیم المدهون " عضو جمعیت وفاق بحرین، و " یوسف ربیع " عضو انجمن حقوق بشر بحرین از شرکت کنندگان در این دیدار بودند.

شیخ حسن سلطان نیز در این دیدار گفت: ملت مظلوم بحرین اطمینان دارد که سرانجام به حقوق مشروع و عادلانه خود می رسد؛ مانند ملت لبنان که با آزادی این سرزمین به حقوق خود دست یافت.

سلطان همچنین درباره دیدگاه منفی اتحادیه عرب نسبت به انقلاب مردم بحرین اظهار تأسف کرد.

" یوسف ربیع " هم با اشاره به نقض آشکار حقوق بشر در بحرین، تاکید کرد: انجمن حقوق بشر بحرین به تلاشهای خود برای متوقف کردن نقض حقوق بشر در این کشور ادامه می دهد.

یوسف ربیع از اتحادیه عرب خواست از سیاستهای دوگانه خود دست کشیده، و موضعی قاطع و جدی برای حمایت از ملت بحرین اتخاذ کند.