شماری از تحلیلگران اروپایی عقیده دارند، یورو شکستی بزرگ بوده است.

به گزارش «واحد مرکزی خبر» به نقل از شبکه تلویزیونی یورونیوز، ترس از سرایت بحران یونان به سایر کشورهای منطقه یورو همچنان نگرانی شدید بازارهای مالی جهان را برانگیخته است.

از انجا که راه حلی در دراز مدت ارائه نشده، بسیاری از بازیگران از احتمال نابودی یورو و حتی اضمحلال اتحادیه اروپا نگران شده اند.

منطقه یورو با بحران بدهی و نیز بحران اعتبار مواجه است. مسئولان آن خواهان مشارکت بیشتر کشورها برای نجات یورو و اتحادیه اروپا شده اند.

اما افراد مخالف اتحادیه اروپا به شدت با این طرح مخالفند. این افراد که از اتحاد سیاسی و اقتصادی ناراضی اند با هرگونه انتقال بیشتر قدرت به اتحادیه مخالفت می کنند.

نایگل فاریج عضو حزب اروپای آزادی و دموکراسی در پارلمان اروپا گفت: ما در بد وضعی گرفتار شده ایم و این وضع بدتر هم می شود، من بار دیگر از آقای باروسو(رئیس کمیسیون اروپا) می خواهم که یونان را از این زندان اقتصادی خارج کند در غیر این صورت انقلابی در این کشور صورت خواهد گرفت. من از آن بیم دارم که پس از ورشکستگی یونان، دیگر پولی در بانکها نباشد و یک روز بعد نانواییها حتی نانی برای عرضه نداشته باشند. نداشتن نقشه اضطراری امری کاملا غیرمسئولانه است.

یورونیوز ادامه داد: چنین افرادی عقیده دارند که یورو در حال مرگ است و باید آن را هر چه سریعتر به سطل زباله انداخته است. اما همه نمایندگان پارلمان اروپایی که معمولا مواضع مثبتی نسبت به اتحادیه اروپا ندارند با او هم عقیده نیستند.

نیکی تزاولا نماینده یونانی پارلمان اروپا گفت: با توجه به اوضاع کنونی در کشور من، به نظر من هیچ راه حلی مشاهده نخواهد شد. من به عنوان نماینده پارلمان اروپا باید بگویم که در اروپا رهبری شجاع مشاهده نمی شود که بتواند تصمیمات سریع و بلندپروازانه بگیرد.

نمایندگان مخالف پارلمان اروپا می گویند مردم را نمی توان فریب داد.

مورتن مسرشمید نماینده پارلمان اروپا گفت: ما بر سر دوراهی قرار گرفته ایم یا باید مسائل اقتصادی را به کنترل دقیق اتحادیه اروپا در آوریم یا به برخی از کشورها اجازه دهیم که برای همه اعضا تصمیم بگیرند. مشکل این است که مردم این راه حلها را نمی پذیرند.

فلیکس رات از مرکز مطالعات سیاستهای اروپا گفت: کشورهای مختلف اروپایی به طور جداگانه آنقدر قدرت ندارند که دوام بیاورند. در اقتصاد جهانی شده کنونی ابرقدرتهایی نظیر آمریکا و چین شما را له می کنند. در حال حاضر اتحادیه اروپا تنها پاسخ در برابر این وضع است.