به گزارش العالم ،جواد عبدالوهاب روزنامه نگار بحريني گفت: برای گذر از دسیسه های آل خلیفه و آل سعود و رسیدن به اهداف انقلاب، مردم بحرين و جمعيت هاي سياسي این کشور باید به روش هاي مسالمت آميز تا تحقق تشکیل نظام جديدي در اين کشور ادامه دهند.

آنچه رژیم آل خلیفه بعنوان راه حل های پیشنهادی از سوی خودش مطرح می کند، به علت دیدگاه انحصار طلبانه وخودخواهانه این رژیم به شکست انجامیده است.

وی افزود: با وجود سرکوب شدید ملت بحرین و حمایت آشکارو پنهان عربستان وآمریکا از رژیم آل خلیفه، بحرینی ها با بکارگیری روش های مسالمت آمیز برای رسیدن به حقوقشان، رفتارمتمدنانه را به همه جهانیان نشان دادند.

عبدالوهاب افزود: همه اين روش ها به ادامه انقلاب بحرين با وجود دشواري هاي پيش آمده بر سر راه آن کمک کرد.