به گزارش افکارنیوز،

نیروهای سوری و مقاومت در ادامه عملیات پاکسازی حومه فرودگاه تی ۴ در شرق استان حمص توانستند با با عقب راندن تروریستهای داعش، به پیشروی در تمامی محورها ادامه دهند.

منابع میدانی خبر دادند که نیروهای سوری و مقاومت با حملات غافلگیرکننده در حومه جنوب فرودگاه، دهها داعشی را از پای درآوردند.
نیروهای سوری پس از چند ساعت درگیری توانستند پایگاه گردان «الفواعره» را به طور کامل آزاد کنند.

ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت همچنین در محور تدمر_فرودگاه تی ۴ موفق شدند مناطق اطراف پمپ بنزین 4 را از وجود تروریست ها پاکسازی کنند.
با پاکسازی این مناطق امنیت پمپ بنزین 4 هم تامین می شود که اوایل هفته جاری از وجود عناصر تروریستی پاکسازی شد.
عملیات در این محور با انهدام  تعدادی از خودروهای زرهی تروریستها نیز همراه بود.
نیروهای سوری و مقاومت در  محور جنوبی همچنین موفق شدند منطقه« بئر الفواعره» را به طور کامل آزاد کنند.این منطقه در ۱۵ کیلومتری جنوب فرودگاه واقع شده است.
با پاکسازی های صورت گرفته در این بخش ها، امنیت فرودگاه تی ۴ از محور جنوب فرودگاه به طور کامل تامین شد.
در محور شرقی نیز با تسلط و تثبیت مواضع نیروهای سوری و مقاومت در ارتفاع و روستای التیاس، امنیت فرودگاه از بخش شرقی تامین شده است.
در محور شمالی هم با پاکسازی ارتفاع های مشرف بر میادین گازی و نفتی، نیروهای سوری توانستند خطر حملات مجدد تروریست ها را به فرودگاه کاهش دهند.
بدین ترتیب با پاکسازی های صورت گرفته در محورهای شمالی، جنوبی و شرقی امنیت فرودگاه تی ۴ به طور کامل تامین شده است.