به گزارش افکارنیوز،

 یک منبع بومی، روز چهارشنبه خبر داد که مراکز بهداشت و درمان وابسته به داعش، در منطقه "حی الوحده" در ساحل راست موصل داروهای تاریخ مصرف گذشته را در اختیار کودکانِ خانواده های این منطقه قرار دادند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، به وبگاه شبکه السومریه گفت: این اقدام، در چارچوب فعالیت های گستردۀ تبلیغاتی داعش صورت می گیرد تا وانمود کند که ثبات و آرامش در ساحل راست موصل برقرار است.

وی تاکید کرد که توزیعِ داروهای تاریخ مصرف گذشته، برای فریب دادن ساکنان ساحل چپ موصل صورت گرفت.

این اقدام داعش در حالی صورت می گیرد که ساکنان ساحل چپِ آزادشدۀ موصل، در پیام هایی که برای ساکنان ساحل راست فرستادند آن ها را به صبر و پایداری دعوت کردند تا زمانی که نوبت آزادی مناطق آن ها از چنگ داعش فرا برسد.