به گزارش افکارنیوز،

تا دیروز بیش از 650 هزار نفر این درخواست اینترنتی را که به همت یکی از گروه های هوادار آزادی بیان و در روز تحلیف ترامپ (1 بهمن) منتشر شد، امضا کرده اند.

گرچه رئیس جمهوری جدید آمریکا کمترین محبوبیت را در میان اسلاف خود دارد، ولی وی را نمی توان تنها به این دلیل استیضاح کرد. کنگره باید ثابت کند که رئیس جمهوری آمریکا مرتکب خیانت، ارتشا یا جرائم سنگین دیگری شده است. به همین دلیل است که در درخواست استیضاح مذکور، ترامپ به 'تضاد منافع بی سابقه' متهم شده است.

سازماندهندگان این درخواست از هواداران استیضاح خواسته اند تا با امضای آن کنگره را ترغیب کنند تا در این زمینه تحقیق کند.

به گزارش ایرنا، پیش ازاین نیز مردم سوئیس و انگلیس با امضای طومارهای اینترنتی جداگانه ای از مسئولان خود خواسته بودند تا به دلیل مواضع و سیاست های مهاجرتی ترامپ از ورود وی به این کشورها جلوگیری شود.