به گزارش افکارنیوز،

 اندیشکده "بروگل" مستقر در "بروکسل" در بلژیک امروز چهارشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می تواند به از دست رفتن 30 هزار فرصت شغلی در بخش های مالی این کشور منجر شود؛ این درحالیست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند به سرعت بازارهای مالی خود را توسعه دهند و در مقابل هر اتفاقی انعطاف پذیری خود را حفظ کنند.

 

بر اساس این گزارش، همانطور که بانکهای آمریکایی یک سوم از فعالیت های عمده انگلیس را تشکیل می دهد، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می تواند به از دست رفتن حدود 10 هزار فرصت شغلی در حوزه بانکی در این کشور منجر شود. همچنین بین 18 هزار تا 20 هزار فرصت شغلی مربوط به خدمات حرفه ای (از جمله شغلهای مشاوره ای، حقوقی و حسابداری) ممکن است از انگلیس حذف شود. در نتیجه شهرها و کشورهای مختلف به طور طبیعی برای جذب کسب و کارهایی که در انگلیس از دست رفته است، با هم به رقابت خواهند پرداخت.

 

انگلیس فرآیند رسمی برای خروج از اتحادیه اروپا را در ماه مارس آغاز می کند. ماه گذشته، ترزا می، نخست وزیر انگلیس درخصوص طرح خود برای خروج از بازار واحد اروپا و دستیابی به توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا صحبتهایی را ارائه کرد.