به گزارش افكار به نقل از فارس، نتایج نظرسنجی جدیدی که مرکز نظرسنجی "پیو " منتشر کرد، نشان میدهد میزان همجنسگرایی در آمریکا به شدت رو به افزایش گذارده است.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، حدود ۴۲ درصد از مردم آمریکا تمایلات همجنس‌گرایانه دارند.
این در حالی است که در سال ۲۰۰۹، میزان کسانی که موافق این‌گونه گرایش‌ها بودند، ۳۷ درصد به ثبت رسیده بود.
در بخشی از این نظرسنجی آمده است: همچنین میزان افرادی که در آمریکا مخالف همجنس‌گرایی هستند طی یکسال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است و از ۵۴ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۴۸ درصد در سال جاری میلادی رسیده است.
این گزارش همچنین افزود: فاجعه از آنجا آغاز میشود که میزان حامیان همجنسگرایی در میان جوانان آمریکایی و کسانی که از دهه ۱۹۸۰ به بعد به دنیا آمدهاند، بسیار بیشتر از افراد دیگر است. بنا بر نتایج این نظرسنجی، دستکم ۵۳ درصد از جوانان آمریکایی به جمع طرفداران همجنسگرایی پیوسته اند.