قربانقلی بردی محمداف در انتخابات ریاست جمهوری ترکمستان پیروز شد.

 طبق اعلام کمیسیون انتخابات ترکمنستان، قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهور فعلی این کشور برای بار سوم در انتخابات پیروز شد. بر اساس این گزارش، وی ۹۷.۶۹ درصد از آراء را به دست آورد.

بردی محمداف در سال ۲۰۰۶ پس از درگذشت «صفر مراد نیازف» رئیس جمهور شد. در انتخابات اخیر، محمداف با ۸ نامزد که همه از طرفداران و وفاداران وی بودند رقابت کرد.

محمداف ۶۰ ساله از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ وزیر بهداشت ترکمنستان بود و از سال ۲۰۰۱ به سمت معاون رئیس کابینه این کشور انتخاب شد. بسیاری بر این باورند که انتخابات ترکمنستان، یک انتخابات فرمایشی است.