به گزارش آريا، "نبيهبري" در گفتوگو با روزنامه السفير لبنان گفت، سفر "جفري فيلتمن " در واکنش به سفر "محمود احمدي نژاد " رئيسجمهوري ايران به لبنان بوده است، گويي که آمريکا ميخواهد بگويد ما هم هستيم.
فیلتمن عصر یکشنبه در سفری غیرمنتظره بدون اعلام قبلی وارد لبنان شد و بعد از دیدار با " میشل سلیمان " رئیس‌جمهور این کشور و " ولید جنبلاط " رئیس دروزی‌های لبنان، بیروت را ترک کرد.
" غازی العریضی " وزیر حمل و نقل و اشتغال عمومی در لبنان نیز هدف فیلتمن از سفر به کشورش را تحریک ایران و سوریه دانست و افزود: هیچ اطمینان به وعده های آمریکا نیست زیرا تمام مواضع آمریکایی‌ها تنها در راستای خدمت به اسرائیل است.
عریضی افزود: اگر آمریکا در پی حمایت از تمامیت ارضی لبنان است باید به تصمیم‌های این کشور احترام بگذارد و به اسرائیل نیز فشار وارد کند تا به قوانین بین‌المللی پایبند باشد.
جفری فیلمتن که پیش تر به عنوان سفیر آمریکا در بیروت فعالیت می‌کرد به دخالت در امور داخلی لبنان معروف است.
رئیس جمهوری ایران چهارشنبه گذشته به لبنان سفر کرد و مورد استقبال گسترده و تاریخی مردم و جناحهای مختلف لبنان قرار گرفت.
اين در حالي است که رسانههاي گروهي تنها زماني از سفر معاون وزير خارجه آمريکا آگاه شدند که وي با " وليد جنبلاط" رئيس دروزيهاي لبنان به گفت وگو مشغول بود.