به گزارش افکارنیوز،

«جفرسون مورلی» در یادداشت اخیر خود که به تازگی در نشریه آلترنت منتشر شده، برکناری مایکل فلین رئیس مشاور امنیت ملی مستعفی آمریکا در دولت ترامپ را پیامد جنگ میان کانون های مختلف قدرت در واشنگتن دانسته است.

«مورلی» در این یادداشت با اشاره به این موضوع که ترامپ تازه در حال متوجه شدن تفاوت میان فضای دنیای تجارت و سیاست است، استیو بانون دستیار ویژه ترامپ را به عنوان سردمدار یکی از این کانون های قدرت معرفی می کند که به دنبال شخصی سازی کردن دستگاه امنیت ملی آمریکا است.

نویسنده این مقاله همچنین بانون را برنده اصلی ماجرای برکناری فلین معرفی کرده و پیش بینی می کند که بانون برای گسترش سلطه خود و اطرافیانش بر کاخ سفید، رینس پریباس رئیس دفتر ترامپ را به عنوان دومین قربانی خود قرار خواهد داد تا گامی دیگر در راستای شخصی سازی کردن دستگاه امنیت ملی آمریکا بردارد.

به اعتقاد مورلی، افرادی از این طیف در کاخ سفید هستند که جریان های این چنین را سازماندهی می کنند. وی همچنین برای اثبات این مدعای خود به برکناری «سالی یاتز» وکیل چیره دست ترامپ اشاره می کند که به دلیل اعتراض به دستور رئیس جمهوری آمریکا در خصوص وضع محدودیت و ممنوعیت مهاجران ۷ کشور اسلامی به داخل خاک این کشور نسبت به صدور چنین فرمانی معرض شده بود.