چند سال پس از صدور قطعنامه ۱۵۵۹ سازمان ملل متحد در مورد لبنان که هدف از آن به زیر کشیدن مقاومت و ستاندن سلاح از دست رزمندگان بود، به نظر میرسد در پی ناکامیهای اولیه غربیها همچنان در تلاشند تا این قطعنامه مرده را زنده کنند.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم کشورهای قدرتمند شورای امنیت که مسایل لبنان را از نزدیک دنبال می‌کنند در حال بررسی مجدد بندهای مختلف این قطعنامه می‌باشند تا به زعم خود مقاومت را مجبور به خلع سلاح کنند. حادثه روی داده در برج ابی‌حیدر در ماه گذشته بهانه‌ای بود تا بار دیگر قطعنامه ۱۵۵۹ در دستور کار قرار گرفته و گزارشی جدید از آن منتشر شود که به گفته منابع خبری، سازمان ملل با خارج شدن از حدود خود، به دخالت رسمی در امور لبنان پرداخته است.

شبکه تلویزیونی MTV به نقل از منابع آگاه اعلام کرد، گزارش جدید درباره قطعنامه ۱۵۵۹ تاکید دارد سازمان ملل متحد وارد جزئیاتی شده است که وضع در لبنان را پیچیده‌تر خواهد کرد.

این شبکه به نقل از منابع خاص خود افزوده است، در این گزارش حادثه برج ابی حیدر و سلاح حزب الله و شعار بیروت بدون سلاح بررسی شده، اما پیشرفتی در مساله سلاح حزب الله دیده نشده است. در این گزارش به ارتباط حزب الله با خارج اشاره شده است.

این شبکه افزوده است، گزارش پیشنهاد میکند که برای گفتوگوی (داخلی لبنان) معیارهای واضح و روشنی در نظر گرفته شود. این گزارش همچنین خواستار اجرایی شدن توافقنامه طائف شده و از متحدان حزب الله خواسته است برای خلع سلاح شبه نظامیان همکاری کنند.