به گزارش افکارنیوز،

سرپرست جدید مرکز مبارزه با تروریسم در انگلیس گزارش داد، عناصر افراطی با هدف قراردادن شهرها، خطرات وحشتناکی را رقم خواهند زد و هیچ یک از ما نمی توانیم نسبت به آن بی اعتنا باشیم.

وی تصریح کرد: خطری که در حال حاضر انگلیس با آن مواجه است، کمتر از خطری نیست که لندن در دهه هفتاد قرن گذشته یعنی در زمان فعال شدن ارتش جمهوری ایرلند، با آن مواجه بود.

هیل افزود: شاید مقایسه میان گروهک تروریستی داعش و ارتش جمهوریخواه ایرلند اشتباه باشد، چراکه هدف آنها از بکارگیری خشونت علیه انگلیس آن بود که این کشور را مجبور کند از ایرلند شمالی خارج شود.

اما معتقدم که تهدید کنونی با توجه به اینکه هیچ فرقی میان غیرنظامیان بی گناه در مناطق مهم نمی گذارد و احتمال تکرار پروژه های تروریستی را قوت می بخشد، خطر بزرگی به شمار می آید که هیچیک از ما نباید آن را نادیده بگیریم.