به گزارش افکارنیوز،

 "نهاد زیبکچی"، وزیر اقتصاد ترکیه خواستار اقدامات قانونی علیه نشریه بیلد آلمان شد.

وی این نشریه آلمانی را متهم به توهین های شدید علیه ترکیه کرد. وزیر اقتصاد ترکیه تاکید کرد که به خاطر این اتهام ها می خواهد از نشریه بیلد آلمان شکایت کند.

وزیر اقتصاد ترکیه همچنین تاکید کرد که نشریه بیلد در یکی از مقالات خود حمله خشمگینانه ای را به سمت ما داشت که نمی توانیم به هیچ عنوان آن را بپذیریم.

"زیبکچی" از توهین های بی فرهنگانه نشریه "بیلد" که متوجه کل ترکیه می شود از طرف نشریه بیلد آلمان سخن به میان آورده است. وی از اقدامات قانونی علیه انتشار این مقاله و دنبال کردن آن تا مراحل پایانی خبر داد. وی گفت: این مقاله همچنین به دوستی بین آلمان و ترکیه آسیب می رساند.

اینکه وزیر اقتصاد ترکیه دقیقا به کدام گزارش نشریه بیلد اشاره داشته است مشخص نشده است. احتمالا وی به مقاله ای اشاره داشته است که در آن او به عنوان وفادارترین سگ نگهبان اردوغان نامیده شده بود .

اخیرا روابط بین آلمان و ترکیه با توجه به دستگیری یک خبرنگار آلمانی در ترکیه به اتهام حمایت از گروه های تروریستی و لغو نشست های تبلیغاتی وزرای ترک درباره همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در آلمان به شدت متشنج شده است.