به گزارش افکارنیوز،

سخنگوی عملیات مشترک عراق گفت: «گروه تروریستی داعش و حامیانش می کوشند با پخش ویدیوهای ساختگی و دروغین در شبکه های اجتماعی که به خاطر کینه از پیروزی اخیر نیروهای ارتش عراق است، افکار عمومی را متقاعد سازند که ارتش و بسیج مردمی عراق حریم مردم را نقض و با آنان بدرفتاری می کنند». 

وی همچنین تصریح کرد که پس از تحقیق و بررسی دقیق مشخص شده است که این ویدیوها ساختگی بوده است. این ویدیوها در اماکن نامشخص فیلمبرداری شده و اشخاصی که یونیفورم ارتش را به تن دارند چهره شان مشخص نیست.