به گزارش افکارنیوز،

 «دیمتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در گفت وگو با شبکۀ «CNN» آمریکا گفت: «می توانیم پیش بینی کنیم که رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در جریان نشست گروه G20 با یکدیگر دیدار کنند که اوایل ماه جولای در هامبورگِ آلمان برگزار خواهد شد. این در صورتی است که پیش از آن، بر سر برگزاری نشستی در سطح سران توافقی صورت نگیرد».

 

پسکوف، اتهامات آمریکا به روسیه مبنی بر دخالت در انتخابات ریاست جمهوری را مانعی در برابر بهبود روابط دو کشور دانست و گفت: «این وضع، ما را از فراهم کردن شرایط مساعد برای بهبود روابط، دور می کند».

سخنگوی کاخ کرملین همچنین از رویکرد «شیطان صفت جلوه دادن روسیه» که از سال های گذشته در آمریکا رواج یافته است، انتقاد کرد.

وی در ادامه تصریح کرد که در حال حاضر، مسکو هیچ درک روشنی از آیندۀ روابط روسیه و آمریکا ندارد با این حال ما امیدواریم که تماس هایمان موثرتر و عمیق تر باشد؛ زیرا ضروری است که با یکدیگر گفت وگو کنیم تا درک متقابل شکل گیرد.

پسکوف همچنین با استناد به گفت وگوی تلفنی 45 دقیقه ای پوتین و ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را مصلحت گرا و در جست وجوی موضع مشترک میان آمریکا و روسیه خواند و گفت: «ترامپ در عین تاکید بر این که در خصوص برخی از مسائل هنوز توافقی حاصل نشده و در خصوص برخی دیگر هیچ گاه توافق نخواهد شد؛ اما با این حال بر ضرورت آغاز گفت وگو اصرار دارد و در کمال تاسف باید گفت که ما درک درستی از این که این گفت وگو چه هنگام باید آغاز شود، نداریم».