به گزارش افکارنیوز،

برنامه‌ سفرهای ترزا می نخست وزیر انگلیس در یک قطار عمومی جا مانده و فاش شده است.

به نوشته روزنامه میرور، یک سند سری دولت انگلیس که شامل جزییات سفرهای نخست وزیر ازجمله زمان و مکان سفرها است، لو رفته است.

این اوراق زمانی که خانم می در حال سفر به منچستر برای نشست کابینه بود، با سهل‌انگاری یکی از مشاوران دولت جا مانده است و دیگر مسافران در ادامه مسیر قطار به سوی ادینبرگ آن را کشف کرده بودند.

این برنامه که جزییات سفر و ملاقات‌های خانم می را شامل می‌شود، به دلیل جاماندن در یک قطار عمومی می‌تواند به تهدید تروریستی علیه وی بیانجامد.