به گزارش افکارنیوز،

 پایگاه آمریکایی «nforeactor i» نوشت: بر اساس اصل « به دنبال طرف سود کننده باش»، متهم کردن ارتش سوریه به استفاده از سلاح شییمایی در ادلب، احمقانه است؛ زیرا این اقدام برای ارتش فقط مشکل آفرین خواهد بود.

این منبع افزود: اگر بشار اسد در صدد چنین کاری بود چه چیزی مانع او شد که تمام روستا را با چند بمب عادی تخریب نکند؟ هیچ.

رسوایی بین المللی تازه مخالفان «میانه رو»

به نوشته این پایگاه، اما مخالفان میانه رو در سوریه انگیزه بسیار قوی برای این حمله دارند، زیرا در حماة شکست سختی را متحمل شدند حال آنکه ارتش سوریه شهرهای سوری را یکی پس از دیگری بازپس می گیرد و در مقابله مخالفان میانه رو برای توقف این روند به رسوایی بین المللی دیگری متوسل شدند.

نیویورک تایمز گرفتار دام

در این مورد باید توجه داشت ، در خصوص حمله شیمیایی درشهر خان شیخون از توابع ادلب، روزنامه نیویورک تایمز به اظهارات یک شاهد عینی تکیه کرد و بر اساس آن به اتهام زنی و محکوم کردن ارتش سوریه پرداخت، اما هرکس از نظر علمی در صحبت های این شاهد عینی دقیق شود، متوجه می شود این روزنامه به دام افتاده است.

این پایگاه آمریکایی در توضیح این مطلب افزود: نیویورک تایمز با یک دختر 14 ساله به نام «مریم ابوخلیل» مصاحبه کرد، او روز چهارم آوریل برای امتحان قرآن از منزل خارج شد و شاهد پرواز هواپیما و بمباران بود و دید به جای آتش گرفتن ساختمان نزدیک او، دود زردی بلند شد و بلافاصله در چشمانش احساس سوزش کرد.

به گفته مریم، بمب به یک ساختمان اصابت کرد و سقف آن آتش گرفت.

در حالی که رسانه های غرب برای دروغ بافی و اتهام زنی به همین روایت استناد کردند، واقعیت علمی حاکی از این است که بمب های شیمیایی موجب آتش گرفتن سقف نمی شود بلکه بمب های شیمیایی در انواع مختلف آن در آسمان منفجر می شود و مواد سمی را در مواضع مورد حمله انتشار می دهند و موجب ایجاد مه و دود برفراز منطقه مورد حمله می شوند.

این منبع نوشت: از همین رو اگر غرب درست می گوید، باید این دختر شاهد آتش سوزی بر فراز روستای خود بود و پس از آن روستا در غبار سمی فرو می رفت اما مریم گفت شاهد انفجار بمب در ساختمان و سپس انتشار گازی عجیب بود.