به گزارش افکارنیوز،

نخست وزیر عراق با بیان اینکه استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه کاملا محکوم است، گفت: باید تحقیقات بین المللی برای شناسایی و مجازات عامل استفاده از این تسلیحات، آغاز شود.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تصریح کرد: باید تحقیقات بین المللی برای شناسایی و مجازات عامل استفاده از این تسلیحات، آغاز شود.

العبادی همچنین اظهار داشت: ما در حادثه استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه در کنار مردم این کشور هستیم، چرا که ما نیز در زمان حکومت رژیم صدام قربانی تسلیحات شیمیایی شدند.

نخست وزیر عراق همچنین بر لزوم ایجاد ساز و کارهایی برای منع تشدید تنش های اخیر در سوریه گفت: تمامی تلاشها در سوریه باید بر مبارزه با تروریسم متمرکز باشد.