به گزارش افکارنیوز،

خبرگزاری دوغان ترکیه گزارش داد که تاجر ایرانی که که به مدت 85 روز ربوده شده و گروگان گرفته شده بود طی یکم عملیات موفق پلیس ترکیه نجات یافت.

ضیاء الدین محمد نژاد روز 21 آوریل با عملیات پلیس در استان ماردین در منطقه نسیبه از چنگ گروگانگیرها نجات یافت.

وی برای یک شرکت نساجی در اورمیه کار میکرد و برای تجارت به ترکیه رفته بوده است  که از سوی افرادی ربوده شده بود.

محمد نژاد طی اظهاراتی گفته است که برای باج خواهی وی را ربوده بودند و خانواده او را تهدید کرده بودند که مرا خواهند کشت.