به گزارش افکارنیوز،

 "سعد حریری" در صفحه اینستاگرام خود تصویر یک دوچرخه را منتشر کرد و نوشت که این دوچرخه را از شرکت "بایکس فور آل Bikes For All" هدیه گرفته است.

زمینۀ تصویر نشان می دهد که دوچرخه در ساختمان هیأت دولت لبنان قرار دارد .

حریری در صفحه خود نوشت : چه کسی دوچرخه سواری روزهای یکشنبه را در ساحل دریا به یاد می آورد روزهائی که خالی از ماشین بود؟ آیا می خواهید آن روزها برگردد؟ من که می خواهم.

خبرنگاری به نام فتون رعد نیز قبلا در صفحه فیسبوک خود تصویر حریری را در حالی که در محوطۀ ساختمان هیأت دولت در بیروت پایتخت لبنان سوار دوچرخه شده بود ، منتشر کرده بود.

214