به گزارش پرس تی وی ، معترضان که بخشی از جنبش سراسری "وال استریت را تصرف کنید" هستند، روز چهارشنبه (۱۸ آبان، ۹ نوامبر) از پارک زاکوتی در نیویورک راهپیمایی خود را آغاز کردند.

وبسایت جنبش تصرف وال استریت گزارش داد، معترضان قصد دارند روزانه ۲۰ مایل راه‎پیمایی کنند و پیش از رسیدن به کاخ سفید در واشنگتن دی‌سی در ۲۳ نوامبر، در تظاهرات ۱۱ شهر شرکت می‌کنند.

در گزارش این وبسایت آمده است: " ما در طول ساعت کاری بانک‌ها راه‎پیمایی خواهیم کرد و در ساعت ۷ بعد از ظهر در هر شهری که اردو بزنیم مذاکره و گفت‌وگوهایی را برگزار خواهیم کرد. "

بر پایه این گزارش، ورود معترضان به آخرین مقصد خود در واشنگتن هم‎زمان با نشست کمیته کاهش کسری بودجه کنگره امریکا، مقارن می‎شود.

اعضای این کمیته ۱۲ عضوی قصد دارند پیرامون تمدید یا پایان دادن به کاهش مالیات ثروتمندان مذاکره کنند.

یکی از معترضان گفت: " علت رفتن به شهر واشنگتن دی‌سی به طور خاص این است که از بستن مالیات بر میلیاردرها اطمینان حاصل شود. "

جنبش "وال استریت را تصرف کنید" که از ۱۷ سپتامبر، با تصرف پارک زاکوتی در منطقه منهتن نیویورک توسط گروهی از مردم آغاز شد، اکنون علاوه بر سراسر این کشور به کشورهای مختلف در سراسر جهان نیز گسترش پیدا کرده است.