به گزارش افکارنیوز،

 رئیس ماموریت صلحبانی سازمان ملل متحد در جمهوری آفریقای مرکزی ( مینوسکا MINUSCA ) روز یکشنبه گفت در رشته حملات علیه مسلمانان در شهری در جنوب شرق این کشور 30 غیرنظامی کشته شده‌اند.

پارفیت اونانگا آنیانگا  افزود: در حال حاضر نمی توان آمار دقیقی در مورد تعداد کشته‌های ناشی از خشونت‌ها علیه مسلمانان در این شهر جمهوری آفریقای مرکزی ارائه کرد اما گمان می‌رود حدود 20 تا 30 نفر کشته شده باشند.