به گزارش افکارنیوز،

این منبع همچنین بر حمایت رژیم سعودی از اقدامات آل خلیفه و از جمله اقدامات امنیتی روز سه شنبه در منطقه «الدراز» که مدعی شد رژیم بحرین به منظور حفظ امنیت و سلامت شهروندان خود و مقابله با تحرکات تروریستی اتخاذ نموده است، تاکید کرد.

گفتنی است که نظامیان رژیم بحرین روز سه شنبه به منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور در منطقه الدراز واقع در غرب منامه پایتخت بحرین یورش بردند.

تمام ارتباطات با منزل آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین و خانواده ایشان قطع شده و هیچ خبری از وضعیت مرجع دینی بحرینی ها در دست نیست.