به گزارش افکارنیوز،

 «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از قانونگذاران این کشور خواست تا هزینه های دولت آمریکا را برای یک دهه آینده ۳ تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دلار کاهش دهند.

البته هدف از اجرای این بودجه ریاضتی کمک به برنامه سلامتی و غذایی و همچنین تقویت قوای نظامی آمریکا اعلام شده است.  

در همین حال پیش بینی می شود که این طرح در کنگره آمریکا از سوی جمهوری خواهان با توجه به شکل فعلی که دارد، مورد تایید واقع نشود.  

البته از این طرح،  کاهش معنی دار بودجه دولتی آمریکا و کمک به افرادی که دارای درآمد کمتری هستند، تعبیر می شود و بخش قابل توجه آن به خدمات درمانی افراد نیازمند تخصیص داده می شود.   

بر همین اساس، «ترامپ» از قانونگذاران آمریکا خواسته که حداقل ۶۱۰ میلیارد دلار از بیمه بهداشت مستمندان و بیش از ۱۹۲ میلیارد دلار از بن غذا را در یک دهه آینده کاهش و هزینه آنها را در طرح پیشنهادی وی قرار دهند.

در همین حال کمیته مسئول در بوجه فدرال آمریکا اعلام کرد، برنامه «ترامپ» بر پایه کلک و کاهش غیر واقعی هزینه ها بمنظور دست یافتن به رشد سالانه ۳ درصد تا پایان دوره نخست ریاست جمهوری او خواهد بود.  

این در حالی است که تلاش های «ترامپ» برای رسیدن به رشد اقتصادی سالانه ۳ درصد است؛ اما اداره بودجه کنگره آمریکا پیش بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا در دوران تصدی گری «ترامپ» را ۱.۹ درصد در سال پیش بینی کرده است.  

همچنین کاخ سفید اعلام کرده که پیشنهاد کاهش مالیات به رشد بهتر اقتصادی این کشور کمک می کند.  

به گفته کارشناسان اقتصادی آمریکا، طرح «دونالد ترامپ» بعنوان فاحش ترین بودجه محاسباتی ریاست جمهوری در تقریبا ۴۰ سال اخیر محسوب می شود.  

بر پایه این گزارش، رئیس دفتر بودجه دولت «ترامپ» گفت: فرض های دیگری هم داریم که بسیار محافظه کارانه هستند.  

همچنین پیش بینی می شود که در راستای طرح کاهش بودجه ریاضتی «ترامپ»، تامین بخشی از هزینه های آن با فروش نیمی از ذخایر نفت استراتژی آمریکا انجام گیرد.