به گزارش افکارنیوز،

ابوسالم قحطانی شهروند سعودی در یک فایل ویدئویی در داخل مسجدی در دست ساخت گفت: این مسجد را به نام ایوانکای عزیز همزمان با سفرش به عربستان ساختم؛ تا شاید در آخرت با عملی صالح وارد بهشت شود!

بنا به فتواهای وهابیان، مسلمان حق ندارد حتی پاسخ سلام اهل کتاب را بدهد و به عبارت "علیکم" اکتفا می کند حتی تبریک اعیاد آنها نیز حرام است. پس بنا به فتواهای وهابیان، چگونه یک مسلمان می تواند مسجدی به نام یک کافر بسازد و چگونه آن کافر وارد بهشت خواهد شد. 

شاید رهبری عربستان احکام جدیدی مطرح کند تا با آرمان های دونالد ترامپ و همسر و دختر زیبایش و نیز با "عصر تجدد" همخوانی داشته باشد. تمام قوانین سخت شرعی بر باد رفت و "همه چیز فدای دوچشم زیبا"!

درست است که اقدام آن شهروند اقدامی فردی و شخصی بوده است؛ اما هیچ بیانیه رسمی برای محکوم کردن اقدام این شهروند صادر نشد تا به عنوان مثال تاکید کند که این شهروند با اطلاق نام ایوانکا بر مسجدی، حرمت مساجد را زیرسوال برده است و مجازات خواهد شد. شاید "ابوسن" آن جوان معروف عربستانی می بایست امروز اعتراض کند؛ زیرا دوستش کریستینا ـ که ابوسن به خاطر ارتباط با او در شبکه های اجتماعی وارد زندان شد ـ "شان و منزلت شرعی و قانونی" مانند ایوانکا ندارد!