به گزارش افکارنیوز،
به گزارش پایگاه ارم نیوز، «اد رویس» سه شنبه هنگام حضور در کنفرانسی در واشنگتن که توسط مؤسسه پژوهشی دفاع از دموکراسی ها با عنوان «قطر و اخوان المسلمین» برگزار شد، گفت: قطر به صورت آشکار در حمایت مالی تروریسم و حمایت از چندین سازمان تروریستی نقش دارد و علمای دینی افراط گرا در این کشور اقامت دارند.

رئیس کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرد قطر از تروریست ها حمایت مالی می کند و اگر پیام ما مبنی بر این که قطری ها در مسیر درست حرکت نمی کنند به آنها نرسد باید این کشور را در دسته بندی کشورهای حامی تروریسم قرار دهیم.

اد رویس خاطرنشان کرد کنگره مصمم استقانونی وضع کند که کشورهایی را که به تعهدات خود درباره تغییر رفتار خود در حمایت از گروه های تروریستی عمل نکرده اند شامل شود.

رابرت جیتس وزیر دفاع اسبق آمریکا نیز در همین کنفرانس تأکید کرد قطر سعی می کند نقش بین المللی بیش از قد و اندازه خود را بازی کند و خاندان حاکم در این کشور معتقدند ادامه سیاست تناقض ها ممکن است عمر حکومت آنان در قطر را افزایش دهد.

وی افزود: قطر از دیرباز جایگاهی برای اخوان المسلمین بوده و احتمالا هراز گاهی تحت فشار همسایگان خود بعضی از آنها را اخراج کرده است.