به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس این گزارش تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، عبدالهادی، نماینده ویژه خود را به پاکستان فرستاد و وی با رئیس دولت منطقه پنجاب شهباز شریف دیدار کرد و پیام محرمانه امیر قطر را به وی تحویل داد.

دو طرف در این دیدار در خصوص بحران به وجود آمده میان قطر و کشورهای عربی و نجات دادن این کشور از تحریم دیگر کشورها بعد از قطع روابط دیپلماتیک میان آنها رایزنی کردند.

هیات قطری که به پاکستان سفر کردند متشکل از پنج شخصیت از دفتر پادشاهی امیر این کشور بود.