به گزارش افکارنیوز،

 نخست‌وزیر بریتانیا زیر رگبار انتقاد مفسران روزنامه‌های جهان قرار دارد. ترزا می با تجدید انتخابات پارلمانی دست به یک قمار بزرگ سیاسی زد و بازی را باخت. نخست‌ وزیر بریتانیا یک نکته را ندید و آن اینکه او «مارگارت تاچر» نیست.

می و مارگارت تاچر

مفسر روزنامه لهستانی رزکزپوس‌پولیتا به خطای اصلی و مهم ترزا می‌اشاره می‌کند و می‌نویسد: «ترزا می یک خطای فاحش مرتکب شد. او فراموش کرد که مارگارت تاچر جدید بریتانیا نیست، بلکه نخست‌وزیری است که تنها به طور تصادفی به این مقام رسیده است. پس از آنکه بوریس جانسون، سخنگوی اصلی طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از پذیرش مسئولیت اداره کشور سر باز زد، محافظه‌کاران ترزا می را برگزیدند و آن هم به این علت که ترزا می موضع روشن و شفافی درباره خروج از اتحادیه نداشت و در عین حال کس دیگری هم در کار نبود».

شخصیت ناپایدار

مفسر روزنامه دنیک ان چاپ اسلواکی بیشتر به ویژگی‌های شخصیتی ترزا می توجه کرده است. او می‌نویسد: «ترزا می تا پیش از برگزاری رفراندوم خواستار ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود. اما پس از رفراندوم، نه تنها وظیفه نخست وزیری را پذیرفت، بلکه حتی به مدافع سرسخت خروج بریتانیا از این اتحادیه بدل شد. از منظر حرفه‌ای شاید این تغییر قابل فهم باشد، اما این امکان منتفی نیست که بخشی از مردم این تغییر مواضع را نوعی محاسبه‌گری و حرص و طمع به کسب قدرت ارزیابی کرده باشند و آن را نوعی فقدان باورپذیری و ثابت قدمی او بدانند. موضوعی که حداقل در مورد رقیب او در انتخابات، یعنی جرمی کوربین از حزب کارگر صدق نمی‌کند».

ترزا می ‌و دیوید کامرون

روزنامه فرانکفورتر آلگماینه خطای ترزا می نخست وزیر بریتانیا را با خطای دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین این کشور مقایسه می‌کند و می‌نویسد: دو نخست وزیر، دو تصمیم، دو تصمیمی که زیر پای هر دو را خالی کرد.

مفسر فرانکفورتر آلگماینه به انگیزه ترزا می درباره برگزاری پیش از موعد انتخابات اشاره می‌کند و می‌نویسد که نخست وزیر بریتانیا با این تصمیم خود مایل بود موقعیت خود و حزبش را تقویت کند. ولی در عمل متوجه شد که این این تصمیم ایده خوبی نبوده است.

توهم ترزا می

مفسر ، روزنامه آلمانی زوددویچه به شعارهای ترزا می در انتخابات اشاره می‌کند و می‌نویسد: «ترزا می تلاش داشت تا ذهن مردم را با شعارهای خود پر کند. غافل از اینکه با افرادی بالغ روبه‌روست».

آینده ترزا می

مفسر روزنامه سوئدی «داگنز نی‌هیتر» می‌نویسد: «با تجدید بی مورد و غیرالزامی انتخابات پارلمانی ترزا می خطای وحشتناکی را مرتکب شده است. حال، دوستان و یاران حزبی‌اش چاقوهای‌شان را تیز کرده‌اند و بازار گمانه‌زنی بر سر رهبری جدید حزب رونق گرفته. یک آینده سیاسی پر هرج و مرج در انتظار بریتانیا است».