به گزارش افکارنیوز،

سعدالله زارعی اظهار کرد: تعابیر کنایی مقام معظم رهبری درباره جاهلیت مدرن و جاهلیت قبیه‎ای نشان دهنده این است که در واقع یک نوع یکسانی بین آنچه که آمریکایی‎ها و آنچه که سعودی‎ها درخصوص مسائل مرتبط با منطقه انجام می‎دهند، وجود دارد.

 

وی با بیان اینکه مسئله بین آمریکا و عربستان مسئله شناخته شده و رسوایی است و اتحاد یک رژیم قبیله‎ای با یک کشور به ظاهر دموکراتیک چیزی از ماهیت مساله کم نمی‎کند، عنوان کرد: نباید گمان کرد ماهیت کار آن کسی که با یک خنجر کسی را به قتل می‎رساند از کسی که همان فرد را با گلوله به شهادت می‎رساند تفاوت دارد؛ در واقع هر دو بر اساس یک اقدام جنایتکارانه دست به اقدام می‎زنند و نتیجه کارشان نیز یکی است.

 

زارعی با بیان اینکه امروز در یمن مردم مظلوم با بمب پیشرفته امریکایی و با دست‎های کثیف سعودی به شهادت می‎رسند و خانه‎های گِلی یمنی ها بر سرهایشان فرومی‎ریزد، خاطرنشان کرد: آمریکایی‎ها که سعودی‎ها را متهم به عقب‎افتادگی می‎کنند خودشان با عقب افتاده‎ترین روش‎های انسانی و اقدامات بدوی، انسان‎ها را به شهادت می‎رسانند.