به گزارش افکارنیوز،

'ننت دیاز برگان' نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا در گفت وگو با نشریه آمریکایی 'بازفید' گفت: در پی واقعه تیراندازی دیروز به یکی از نمایندگان جمهوریخواه آمریکا در زمین بازی بیسبال شماری از نمایندگان دموکرات این کشور از سوی افراد ناشناس مورد تهدید قرار گرفته اند.
نماینده مذکور این سخنان را در نشست امنیت اعضا حزب دموکرات آمریکا به زبان آورد و بدون ذکر نام و یا اطلاعاتی در مورد هویت تهدیدکنندگان گفت که اشخاص ناشناسی با استفاده از خطوط تلفن شخصی این نمایندگان ، آن ها را تهدید کرده و گفته اند که بعد از جمهوریخواهان نوبت آن ها نیز فراخواهد رسید.
نشریه مذکور نوشته است که 'برگان' بدلائل امنیتی به نام نمایندگانی که با چنین تهدیدهایی روبرو شده اند نیز اشاره نکرده است و افزوده است که هیچ یک از نمایندگان ایالت کالیفرنیا از جمله کسانی که با این تهدیدها روبرو شده اند نیستند و فقط به برخی از آن ها تلفن هایی شده که طی ان فقط به ان ها گفته شده است:شما دموکرات ها !شما دموکرات ها!
نشریه مذکور در ادامه نوشته است که همزمان با این تهدیدها نمایندگان جمهوریخواه آمریکا نیز همچنان با چنین تهدیدهایی روبرو بوده اند و شمار تلفن های تهدید به آن ها نیز روبه افزایش گذاشته است.
به گزارش همین نشریه یکی از نمایندگان جمهوریخواه بنام 'کلودیا تنی' از ایالت نیویورک نیز ایمیل تهدیدی دریافت کرده که در آن نوشته شده است : یک نفرتان رفت و 216 نفر دیگر باقی مانده است.