به گزارش فارس، ممدوح الولی با اشاره به اینکه واقعیتهای جدیدی پس از انقلاب ۲۵ ژانویه بر مصر حاکم است، گفت: باید از اشتباهات گذشته در روابط دو کشور درس گرفت و مانع تکرار آنها شد.

ممدوح با بیان این‌که تهران‌ - ‌قاهره تنها چند قدم بیشتر با برقراری رابطه اقتصادی با یکدیگر ندارند، گفت: متاسفانه مبادلات تجاری ایران و مصر در اواخر زمامداری حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر به پایین‌ترین حد خود تنزل یافته بود.

الولید در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس گفت: مسائل بسیاری وجود دارد که در صادرات و واردات دو کشور جایگاه اصلی و واقعی خود را پیدا نکرده‌اند و این ناشی از ضعف همکاری‌های صنعتی و کشاورزی و زراعی میان دو کشور است، درحالی‌که شرایط حاکم بر منطقه طلب می‌کند که این همکاری‌ها گسترش یابند.

وی تاکید کرد: برقراری مجدد روابط اقتصادی دو کشور موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در هر دو کشور به صورت متقابل می‌شود و این موضوع بر بخش گردشگری مصر تاثیر مثبت خواهد گذاشت، چرا که ما اعتقاد داریم، ایرانی‌های بسیاری هستند که تمایل دارند، برای زیارت اماکن مذهبی به مصر سفر کنند.

رئیس اتحادیه روزنامهنگاران مصر با بیان اینکه برقراری چنین رابطهای اقدام مسئولان دو کشور را میطلبد، تاکید کرد: دو کشور پتانسیل بسیاری خوبی برای برگزاری نمایشگاهها در دو کشور به شکل متقابل را دارند.