به گزارش مهر به نقل ازسایت خبری مالزین اینسایدر(Malaysian Insider)، علاوه برسه نخست وزیر، مشاور اقتصادی نخست وزیر وقت نیز از سوی وکیل "لینگ لیونگ سیک" که متهم است با فریبکاری موجب خسارت دولت مالزی در خرید زمین برای منطقه آزاد بندر کلانگ شده به دادگاه فراخوانده شده است.

لیونگ سینک که پیش از این ریاست انجمن چینی های مالزی(MCA) را برعهده داشته، در دو مورد دیگر نیز متهم به فریبکاری دولت مالزی برای معاملات اقتصادی است که در صورت اثبات اتهام به هفت سال زندان محکوم خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در جلسه هیات دولت مالزی در سال ۲۰۰۷ به ریاست "نجیب رزاق" معاون نخست وزیر وقت، افزایش مبلغ خرید زمین و توسعه آن برای منطقه آزاد بندر کلانگ از یک میلیارد رینگیت به ۴.۶ میلیارد رینگیت تصویب شده است.